¿QUI SOM?

Agrupa’t és una associació sense ànim de lucre ubicada a Lleida que treballa activament mitjançant diversos projectes per aconseguir la millora dels drets i la qualitat de vida de les persones amb problemes de drogodependències.

Nascuda a Lleida l’any 2003, fruit del treball conjunt d’un grup de professionals de l’àmbit de la salut comunitària i l’atenció a la drogodependència i usuaris/es de drogues, es construeix per bastir un espai on les persones afectades puguin participar de forma activa, integrar-se en la dinàmica social i comunitària i trencar amb la marginalitat, tot millorant la socialització en els àmbits familiars, laborals, sanitaris i d’habitatge.

Des que es va crear l’entitat amb la intenció de treballar la participació social i fomentar l’associacionisme del col·lectiu de persones afectades per problemàtiques de drogues, creant espais de relació, socialització, comunicació i reivindicació, han estat nombroses les activitats realitzades que han ajudat, entre altres coses, a recuperar la pèrdua de rols i de xarxa social que comporta l’addicció, i que en moltes ocasions pot desembocar en situacions d’exclusió i marginació. L’associació es converteix en un mitjà de detecció de necessitats del col·lectiu i de dinamització de projectes dirigits per a la seva cobertura, sempre treballant des de la participació dels/es mateixos/es afectats/des.

Una de les característiques més destacables de l’entitat és la importància d’incloure als/les usuaris/es en els processos de presa de decisions : a nivell d’activitats, a través d’assemblees, i en la gestió , en la incorporació d’afectats/des en la Junta de l’entitat. La participació com a agents actius de l’entitat es converteix en quelcom imprescindible , ja que és converteix en pràctica, i al mateix temps en representació de la inserció a nivell social, prenent consciència del seu potencial i capacitat de responsabilització individual i comunitària.

OBJECTIUS

– Impulsar, planificar, investigar, gestionar, avaluar i/o implantar diferents projectes i activitats adreçades a millorar la problemàtica personal, socio-sanitària, socio-laboral-formativa, legal i social de les persones amb problemes de drogues.

– Facilitar la comunicació, coordinació , intercanvi d’experiències, investigacions, programes d’actuació i altres entre l’associació i altres associacions i agrupacions que treballen igualment en l’àmbit de drogodependències així com les diferents organitzacions que els agrupin-representin.

– Establir projectes i activitats conjuntes amb federacions, societats, plataformes, associacions, agrupacions i centres amb fins similars.

– Potenciar l’auto recolzament entre les persones implicades amb les problemàtiques derivades del consum de drogues.

– Donar cobertura a les necessitats de les persones amb problemes de drogues que no poden/volen integrar-se amb la xarxa d’activitats normalitzada de la ciutat.

– Crear i/o participar amb espai de debats i sensibilització en la comunitat oferint noves perspectives amb el treball de prevenció i tractament de les drogodependències.