¿QUÈ FEM?

Els/les beneficiaris/es dels projectes són persones en situació d’exclusió social per problemes derivats de les addiccions a drogues i/o alcohol, amb algun tipus de patologia mental, que han perdut vincles de relació, tant familiars com socials, i presenten un greu deteriorament biopsicosocial.

L’espai d’Agrupa’t  està dissenyat per ser un espai terapèutic i d’inserció en el que es realitzen intervencions socioeducatives en règim obert, complementàries a la intervenció que es realitza al CASD i en coordinació permanent per afavorir un programa terapèutic integral, encaminat a facilitar la incorporació social de persones amb problemes de drogodependències. És un recurs dedicat a l’acollida, a l’acompanyament i la rehabilitació personal i reinserció social,  sense trencar amb l’entorn urbà, entenent que no s’ha d’afegir una segregació específica a la que ja té el propi individu, i afavorint la utilització dels recursos i serveis existents al territori, respectant la seva idiosincràsia.

El projecte consta de tres fases diferenciades en les que la persona pot participar de forma lineal o paral·lela: la primera fase és ocupacional, de contacte relacional i vinculació, relacionada amb la reducció dels danys associats al consum i  la vessant d’acollida; la segona és terapèutica, relacionada amb intervencions de tractament i adhesió al circuit complementari de recursos sociosanitaris, i la tercera és d’inserció laboral. 

A través d’un circuit s’ofereixen tota una sèrie d’activitats que pretenen fomentar la reducció dels danys físics i psicosocials del consum ,la vinculació al tractament i a la xarxa social-comunitària, el foment de l’autocura , la recuperació biopsicosocial i la promoció laboral.

Hi han uns objectius específics per a cada fase amb les seves corresponents activitats, tot i que també existeix una transversalitat entre fases que enriqueix la intervenció amb els/les usuaris/es.

¿COM TREBALLEM?

L’associació treballa en xarxa amb altres entitats i administracions per tal d’ampliar la oferta de serveis que es donen a la ciutat pel col·lectiu de persones amb problemes de drogodependències. Ho fa de forma coordinada amb diferents entitats, associacions i plataformes del territori, fent així un treball comunitari i integratiu, amb l’objectiu d’apropar la problemàtica del consum de drogues a la societat, i al mateix temps inserir socialment a les persones amb les que es treballa, que es troben en risc d’exclusió social.  Agrupa’t utilitza espais comunitaris per realitzar les seves activitats, per normalitzar la situació de les persones i fer-los partícips dels recursos de la comunitat.

Agrupa’t treballa molt amb la construcció de l’aliança personal i terapèutica en la intervenció, amb l’objectiu de reformular espais de seguretat, protecció, constància i relacions sanes i estructurades, ja que entenem que la persona per la seva addicció i patologia mental, ha patit moltes carències emocionals i relacionals que han fet reduir a la persona a un personatge supervivent. En certa manera Agrupa’t actua com una nova família en la que la persona pot ser ella mateixa, experimentant relacions sanes, sense judicis, reparar les antigues ferides i reformular noves estratègies de relació més adaptades a les situacions actuals.

Agrupa’t treballa l’addicció no des de l’abordatge del símptoma , sinó entenent-ho com a indicador de un conflicte intern que es manifesta a través d’aquest fenomen. Des d’aquesta vessant treballa acollint el símptoma com la punta de l’iceberg emocional que hi ha darrera aquesta addicció i patologia mental. Treballem amb persones i les característiques d’atenció són totalment personalitzades i al mateix temps inserides en dinàmiques grupals molt similars. D’aquesta manera treballem des d’una mirada posada en allò particular i una visió d’estructuració global.

Si en una primera fase es busca l’acollida i el contacte, en la segona es busca la vinculació i la constància. L’adherència es dóna en haver-se generat prèviament la relació amb el grup, l’acollida, el respecte al procés de cadascú, la referencialitat positiva, l’atenció a les necessitats bàsiques, l’estructura estable, la disposició davant la diferència i l’obertura a noves formes de contacte.

Funciona com un espai familiar en el què es dona un menú a la carta:  s’individualitza l’itinerari a seguir segons les característiques de cada persona i moment vital. Quan la persona entra al circuit se li expliquen les característiques i activitats en marxa i és ella la que dissenya  i decideix amb l’acompanyament de l’equip tècnic.  Conjuntament amb els/les educadors/es, la persona va modelant el seu itinerari i el treball es va realitzant tant dins de les activitats, des del seu contingut, com en generar vincles de confiança i promoció adulta i responsabilitzadora.

Aquestes activitats permeten començar a veure la persona com un individu amb diferents carències que han de ser satisfetes en un entorn integrador. 

SERVEIS

1 Fase:

La primera fase ofereix el primer contacte i vinculació amb la xarxa relacional. 

Aquest primer punt de contacte permet a les persones que queden fora de la xarxa normalitzada fer un vincle amb una entitat que els hi facilita  espais de relació amb dinàmiques sanes i adaptades a les característiques específiques del col·lectiu. El nivell d’exigència es mínim per accedir i es treballa en xarxa amb les entitats derivants, principalment el CASD, i poder així d’aquesta manera elaborar circuits d’intervenció complementaris.  

Es realitzen activitats de reducció de danys a nivell sociosanitari i fisicoemocional, activitats socioeducatives i ocupacionals, formatives, d’atenció a necessitats bàsiques i de seguiment psicosocial i terapèutic.

Cada any podem veure com aquestes activitats van prenent forma com un ens global que acull i intervé en diferents àmbits de la persona: la relacional-comunitària, promovent una millora en la xarxa de relacions socials sanes, la participació com individus actius a la societat i la referencialitat positiva per altres usuaris; la d’ocupació del temps , oferint activitats ocupacionals que permeten reduir l’impacte de l’aïllament; la de necessitats bàsiques, amb tallers que cobreixen necessitats tan bàsiques com l’alimentació, higiene i la salut física; i la de cura d’un mateix, promovent l’adherència al circuit intern i extern de l’entitat. 

2 Fase:

En aquesta fase els/les usuaris/àries tenen un grau d’estabilitat major i el nivell d’exigència en la presència i demanda a les activitats és més constant.

Aquesta fase ofereix un espai de caire terapèutic on es busca el treball integral de la persona a través del cos, ment i emocions per poder realitzar intervencions transversals i que tinguin una major incidència amb la millora de la qualitat de vida de les persones que participen. 

Consta de: tallers psicoterapèutics i d’inserció i seguiments individualitzats.

3 Fase:

A la tercera fase està l’Empresa d’Inserció SEMAIHA, on s’ofereix una oportunitat laboral a aquelles persones que es troben en tractament i seguint un pla de treball psicològic, mèdic i social per part del circuit sociosanitari. 

Les tasques laborals van acompanyades d’un Itinerari Personal d’Inserció on s’intervé sobre l’abstinència de les drogues i les competències personals i laborals que són transversals, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral al mercat ordinari.