bannersemaiha

  semaiha 1Àrea d’ inserció socio-laboral (3r nivell): SEMAIHA

  SEMAIHA és una empresa d’inserció que ofereix serveis de millora de la qualitat de vida als habitatges. Hi participen persones en situació de risc d’exclusió social i amb dificultats d’inserció sociolaboral. Aquest projecte ofereix una oportunitat d’incorporació en el món laboral, una experiència positiva vers aquest, l’aprenentatge d’uns oficis, l’adquisició d’hàbits laborals, i el treball en unes condicions de flexibilitat i acompanyament adaptades a les seves necessitats físiques, psicològiques i socials.

  Beneficiaris:

  Persones amb problemes de drogodependències i amb dificultats d’inserció laboral per manca d’hàbits, formació, estabilitat personal i social o en situació de temporalitat per qüestions de salut, tractaments, família, etc., amb necessitats de seguiment, recolzament i orientació i expectatives d’incorporació en el mercat laboral

  Serveis:

  • PINTURA

  Pintura d’interiors (pintura decorativa llisa), Pintura d’exteriors (façanes baixes), Sanejar parets i sostres: rascar, massillar, sellar, imprimar, treure paper…

  Oferim la possibilitat d’utilitzar materials ecològics: els materials de pintura són naturals o minerals. Aquests tenen una menor toxicitat i són més fàcilment biodegradables.

  • NETEJAsemaiha2

  Comunitats de veïns, Oficines, Pisos.

  Oferim la possibilitat d’utilitzar materials ecològics: són menys tòxics que els tradicionals, més fácilment biodegradables i amb menor impacte a les aigues residuals.

  • PETITES MUDANCES

  Alicatar banys i cuines, Enrajolar terres, Fer i tapar regates, Construir o derruir parets, Arreglar terrats, Fer mobles d’obra, Arrebosar, Col•locar estanteries, Col•locar radiadors, Arreglar persianes, Istal•lació de sanitaris, Istal•lació de fals sostre (escaiola, pladur), Condicionament de terrasses, Adaptar espais per a disminuïts (rampes, adaptació W.C. amb agafadors), Rebestiment de façanes amb pedra, Canviar panys, bissagres, vidres, Istal•lació de mobles de cuina, Varis (excepte fontaneria i electricitat).

  Oferim la possibilitat d’utilitzar materials ecològics: els materilas són naturals, preferentment autòctons, no tòxics per la salut, duradors en el temps i reciclables.

  OBJECTIUS

  • Promoure diferents fases d’obertura a la inserció social-laboral per les persones beneficiàries del projecte
  • Integrar en el mercat laboral ordinari a les persones beneficiàries o en una dinàmica de recerca de feina.
  • Oferir les eines necessàries per a la integració en una xarxa social normalitzada.
  • Oferir formació pràctica en hàbits i habilitats laborals i socials.
  • Fomentar l’autonomia en la recerca de feina
  • Formar en habilitats de comunicació, resolució de conflictes i temes actitudinals i conductuals.
  • Viure una experiència positiva respecte la feina

  METODOLOGÍA

  • Flexibilitat d’horaris. S’adapten els horaris a les necessitats individuals de cada persona.( es permet continuar en el tractament mèdic i terapèutic, facilitant l’ assistència , tot conscienciant i millorant l’ adherència terapèutica.
  • Viure una experiència positiva respecte a la feina.: positivitzar la relació que s’establirà entre el brigadista i la feina, amb un suport personalitzat
  • Participació activa a la organització de la feina. La distribució dels serveis a realitzar s’organitza amb tot el personal, amb la qual cosa s’aconsegueix que cada brigadista aprengui a organitzar-se el seu temps.
  • Acompanyament individualitzat. Es realitzen sessions individuals per treballar l’itinerari d’inserció, en les quals es supervisa el procés conjuntament amb cada brigadista.
  • Treball en xarxa. Es treballa conjuntament amb les entitats que deriven persones o serveis al projecte, amb la finalitat de crear unes línies de treball.

  Les activitats es concreten en la elaboració de plans d’inserció laboral personalitzats:

  • Plans Individuals d’Inserció: són plans de treball personalitzats destinats a aquelles persones contractades a través de Semaiha ( Serveis de Manteniment i Millora d’Habitatges ) i amb les quals es treballa de forma quotidiana i pràctica els hàbits laborals, el treball en equip, les relacions interpersonals, les habilitats laborals i socials, etc.