Programes

Agrupa’t treballa en tres fases o nivells d’intervenció diferenciades:

fase1

  • Àrea vivencial, ocupacional i d’acollida. Activitats de lleure, com esports, sortides, activitats d’apropament… i d’altres que s’engloben dins d’un espai ocupacional que es duu a terme setmanalment, com són exercicis de relaxació-activació, dinàmiques grupals per treballar habilitats socials, visites d’oci i culturals a indrets de la ciutat de Lleida, jocs, taller creatiu, artesania… Aquestes activitats queden obertes a la totalitat del col·lectiu i només s’exigeixen unes mínimes normes bàsiques de convivència, de comportament i d’integritat física per a que les activitats es pugui realitzar amb èxit. Més informació sobre aquesta fase.

  • Àrea de reforç personal – prelaboral. El taller pre-laboral, on ja no només es tracta d’ocupar el temps lleure, sinó que s’adquireixen habilitats personals i relacionals per a començar a treballar una possible inserció socio-laboral, al mateix temps que es comencen a assumir responsabilitats amb les que es poden trobar amb un futur. A més, en aquesta àrea oferim formació en diferents vessants. Més informació sobre aquesta fase.

  • cappaperSEMAIHAÀrea d’inserció socio-laboral. L’empresa d’inserció laboral de Serveis de Millora i Manteniment d’Habitatges (SEMAIHA) serveix com a pont a persones amb problemes derivats del consum de drogues amb dificultats laborals que volen ingressar o reingressar al mercat laboral normalitzat. En aquest nivell es treballen més el tema d’adquisició d’hàbits laborals per posteriorment poder donar el salt a alguna empresa ordinària del mercat laboral, sempre tenint en compte les limitacions de l’usuari. Més informació sobre SEMAIHA.