Coneix Agrupa’t

L’agrupació de Persones entorn les Adiccions als Tòxics (AGRUPA’T) és una associació nascuda a Lleida l’any 2001 d’un grup de professionals de l’àmbit de la salut comunitària i l’atenció a la drogodependència, i usuaris de drogues. Agrupa’t va constituir-se per bastir un espai on les persones afectades poguessin participar-hi, integrar-se i trencar amb la marginalitat, tot millorant la socialització en els àmbits laborals, sanitaris i d’habitatge.

L’agrupació de Persones entorn les Adiccions als Tòxics és una associació sense ànim de lucre ubicada a Lleida que treballa activament mitjançant diversos projectes per aconseguir la millora dels drets i de la qualitat de vida de les persones amb problemes de drogodependències.

IMG_20180709_104207 (1)

La nostra associació preten:

Crear i/o participar en espais de debat i sensibilització en la comunitat oferint noves perspectives en el treball de prevenció i tractament de les drogodependències.

Impulsar, planificar, investigar, gestionar, avaluar i/o implementar els diferents projectes i activitats adreçades a millorar la problemàtica personal, sociosanitària, sociolaboral-formativa, legal i social (habitatge, ciutat…) de les persones amb problemes de drogues.

Facilitar la comunicació, coordinació, intercanvi d’experiències i investigacions, programes d’actuació i altres, entre la associació i altres associacions i agrupacions que treballin igualment en l’àmbit de drogodependències, així com les diferents organitzacions que els agrupin i/o representin.

Donar cobertura a les necessitats (formatives, legals, d’oci, assessorament, etc.) de les persones amb problemes de drogues que no puguin/vulguin integrar-se a la xarxa d’activitats normalitzada de la ciutat.